BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mugės reglamentas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Projekto „Studentų idėjų mugė“ (toliau nuostatuose vadinamo Projektu) nuostatai nustato projekto tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvavimo taisykles, vertinimo kriterijus, partnerių ir rėmėjų dalyvavimą, kitas sąlygas, susijusias su tinkamu projekto organizavimu ir vykdymu.
2.Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla toliau šiuose nuostatuose vadinama TTVAM.
3.Projekte dalyvaujantys TTVAM studentai ir absolventai, toliau nuostatuose vadinami Projekto dalyviais.

II. PROJEKTO TIKSLAS
Visuomenei bei verslo atstovams pristatyti originalias, inovatyvias studentų verslo idėjas, tokiu būdu reprezentuojant TTVAM ir akcentuojant studentų parengimo išskirtinumą.

III. PROJEKTO UŽDAVINIAI
1.Prisidėti prie teigiamo TTVAM įvaizdžio formavimo.
2.Skatinti glaudesnį verslo visuomenės ir TTVAM studentų bendradarbiavimą.
3.Puoselėti studentų saviraišką, kūrybiškumą, verslumą bei novatoriškus siekius.
4.Mokyti studentus tinkamai ir tikslingai pristatyti savo idėjas ir darbus potencialiems darbdaviams ir visuomenei.
5.Skatinti komandinį TTVAM bendruomenės darbą.
6.Išrinkti ir apdovanoti geriausių idėjų autorius bei jų pristatymo komandas.
7.Siekti, kad geriausias idėjas jų autoriai galėtų įgyvendinti, padedant verslo atstovams.

IV. DALYVIAI
1.Konkurse gali dalyvauti TTVAM studentai ir absolventai (amžius neribojamas).
2.Komandos narių skaičius neribojamas.

V. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS
1.Siūloma idėja turi būti originali, įdomi ir praktiškai įgyvendinama tam tikroje verslo srityje.
2.Organizaciniam komitetui Projekto dalyviai turi pateikti nustatytos formos paraišką, kurioje trumpai pristatoma idėja, informacija apie autorius.
3.Organizacinis komitetas apsvarsto visas Projekto dalyvių paraiškas, tinkamai pateiktas iki šių nuostatų VI.1. punkte nustatyto termino ir paskelbia patvirtintų idėjų sąrašą.
4.Projekto dalyviai turi paruošti savo idėjos pristatymą Mugėje. Kiekvienam pristatymui bus suteiktas vienas stendas, kurį dalyviai turės apipavidalinti savo nuožiūra, taip pat 100 Lt suma priemonėms. Dalyviams pageidaujant, viename stende gali būti pateikta keletas idėjų. Mugės metu stendai bus pristatomi individualiai, todėl pageidautina, kad dalyviai savo idėją atskleistų teatralizuotai, pademonstruodami jos esmę, originalumą, patrauklumą verslo partneriams.

VI. TERMINAI
1.Iki 2011 m. lapkričio 18 d. dalyviai turi pristatyti užpildytas paraiškas organizaciniam komitetui.
2.2011 m. lapkričio 22 d. paskelbiamas patvirtintas idėjų, dalyvausiančių Projekte, sąrašas.
3.2011 m. gruodžio 8 d. nuo 10 val. vyksta Projektas.

VII. VERTINIMAS
1.Mugėje idėjas ir jų pristatymą vertina verslo atstovai ir socialiniai partneriai.
2.Vertinami sekantys aspektai:
a) idėjos originalumas ir novatoriškumas;
b) tikslus ir aiškus idėjos apibūdinimas;
c) idėjos praktinio įgyvendinimo galimybės;
d) vizualinis pristatymas, stendo apipavidalinimas;
e) idėjos pristatymo tekstai: sugebėjimas sklandžiai, įdomiai ir taisyklingai reikšti mintis;
f) sugebėjimas pristatymo metu atskleisti idėjos esmę, patraukti galimus partnerius;
3.Įvairių nominacijų nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami rėmėjų dovanomis renginio pabaigoje. Nominacijos, jų skaičius ir tikslūs pavadinimai tikslinami Projekto vykdymo eigoje.

VIII. ORGANIZATORIAI
1. Projektą organizuoja TTVAM Vadybos fakultetas.
Organizacinio komiteto pirmininkė - Janina Ulonienė, Reklamos vadybos katedros vedėja.
Organizacinio komiteto pirmininkės pavaduotojas – Raimondas Paškevičius, Komunikacijos katedros vedėjas.
Nariai:
Birutė Vaitėnienė, Verslo vadybos katedros vedėja;
Evelina Gruzdienė, Reklamos vadybos katedros praktinio mokymo vadovė;
Liudvika Kazlauskaitė, Turizmo vadybos katedros vedėja;
doc. dr. Rolandas Vitkūnas, Logistikos katedros vedėjas;
Valdas Kazlauskas, Finansų katedros vedėjas;

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti projekto „Studentų idėjų mugė“ nuostatus.
2.Visais Projekto klausimais dalyviai turi kreiptis  į Reklamos vadybos katedrą (406 kabinetas, tel. 241 2036).

Rodyk draugams